Zoom

Thạch hoa

Designed by: Hoàng San
  • Dimensions30 x 20 cmChange
  • TechniqueIn canvas
  • Stretcher barsstandard stretcher bars
Accessories: No Change
  • 0 ₫
Product available
All prices include tax!

Select dimensions
  • 150x150 w. h. 1.020.000 ₫
  • 200x140 w. h. 1.500.000 ₫
  • 250x175 w. h. 1.700.000 ₫
Chọn phụ kiện

Express service

Express service If the time counts!
270.000 ₫
Thêm vào giỏ
Xóa khỏi giỏ
(Chúng tôi khuyến khích mua 1 bộ)
 

dystans

Hooks

Hooks Placement on the wall a lot easier!
27.000 ₫
Thêm vào giỏ
Xóa khỏi giỏ
(Chúng tôi khuyến khích mua 1 bộ)
 

dystans

Nails

Nails Essential assembly elements!
54.000 ₫
Thêm vào giỏ
Xóa khỏi giỏ
(Chúng tôi khuyến khích mua 1 bộ)
 

dystans

Personal dedication

Personal dedication Placed at the back of the picture.
135.000 ₫
Thêm vào giỏ
Xóa khỏi giỏ
(Chúng tôi khuyến khích mua 1 bộ)
 

dystans

UV print

UV print
162.000 ₫
Thêm vào giỏ
Xóa khỏi giỏ
(Chúng tôi khuyến khích mua 1 bộ)
 

dystans

Bình luận khách hàng

Những sản phẩm tiêu biểu

    Thạch hoa